Contactgegevens

Tanktransport Vereecke P. & Zn. N.V.
Baron Van Loolaan 16
B-9940 Evergem
Tel.: ++32 - (0)9 / 357.32.71       
Fax: ++32 - (0)9 / 357.40.71
Mail: info@tvp.be
Online: www.tvp.be
BTW: BE 401.057.485

Privacyvoorwaarden

 

Contactpersonen:

Kathleen Vereecke
Beheerder
Kathleen@tvp.be

Nico Vereecke
Beheerder
Nico@tvp.be

Vanessa Janssens
Dispatching
Vanessa@tvp.be

Marc Ghyselinck
Veiligheidscoordinator
Marc@tvp.be


Contactformulier

Interesse in een job bij Tanktransport Vereecke? Solliciteer hier.

Factuurvoorwaarden

1. Alle opmerkingen moeten om geldig te zijn, binnen acht dagen schriftelijk worden gedaan.

2. Onze rekeningen zijn betaalbaar te Sleidinge op 30 dagen, waarna een interest van 10% zal gerekend worden.

3. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding, verhoogd worden met 15% en met een minimum van 25,00 euro vanaf de dag volgend op de vervaldag dezer facturen, dit zonder voorafgeende immorastelling en onverminderd in hoofdsom de nalatigheidsinterest, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten, voor zover het gebleken is dat de verschuldigde bedragen zonder gegronde redenen niet op de vervaldag voldaan zijn.
Vermelde schadevergoeding is verschuldigd teneinde de leverancier te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies, administratiekosten en ereloon.

4. Bij gebeurtelijke betwisting is alleen de Rechtbank van Koophandel te Gent bevoegd.